B.A.D 34 “บีเอดีสามสิบสี่”

วงนี้ไม่ต้องการแคปเฌอ แต่อยากได้แคปชั่น
ไม่ต้องน่ารักจนร้องอุ๋ง แต่ขอให้ไอเดียใหม่จนร้องอ๊าง!!
ไม่พูด ‘อ๊บไสไม้’ เพราะมีแต่ถามกันว่า อาร์ตสวยมั้ย?


นี่แหละ.. B.A.D 34 ‘วงไอดอลครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณา’
หรือ B.A.D Student รุ่นที่ 34
หากเชื่อในความพยายามมากกว่าหน้าตา เตรียมคิดไอเดียมา ให้ผลงานทำนายกัน

“B.A.D STUDENT WORKSHOP” จัดเป็นปีที่ 34 เป็นหนึ่งกิจกรรมหลัก ที่ทางสมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหา และสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และทำงานใน Agency ได้ยกเว้น Creative Department ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนใน เอเจนซี และ โปรดักชั่นเฮาส์ต่างๆ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ ที่มีประสบการ์ณสูงมาถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติของครีเอทีฟรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ

The Winners
B.A.D Student Workshop 2018

BEST B.A.D Student

นายนนทพัทธ์ ชลวิทย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

GOLD B.A.D Student

นางสาวนัทธมน โชคจินดาชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SILVER B.A.D Student

นางสาวชนัญชิดา ภัทรเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายณัฐพล ต.รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

BRONZE B.A.D Student

นางสาวฐานิต นพวัฒนพงศ์ Arts University Bournemouth
นางสาวปิยะรักษ์ ช่วยทัพพระยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FINALIST B.A.D Student

นางสาวนงนภัส ศรีสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายอารัมภ์ ศรีสมาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
HEAD OF PROJECT
คุณอัศวิน พานิชวัฒนา
Executive Creative Director GREYnJ UNITED
COMMITTEES
คุณกุสุมา รุจกิจยานนท์
Creative Director BBDO BANGKOK
คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director Far East Fame Line DDB PLC.
คุณธนรรณพ พูลคล้าย
Associate Creative Director Ogilvy & Mather, Thailand
คุณอาร์ม พุทธผล
Creative Director Rabbit Digital Group
คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา
Co-Founder, Executive Creative Director SOUR Bangkok
คุณนพรัตน์ เอกสุวรรณเจริญ
Creative Group Head & Art Commander SOUR Bangkok
คุณวรุณพร ตรีเทพวิจิตร
Creative Director SOUR Bangkok
คุณพุทธิพงศ์ พัฒนพงศกร
Creative Director TBWA\THAILAND
คุณภารุจ ดาวราย
Chief Digital Officer The Leo Burnett Group Thailand
คุณอริยวรรต จันทราทิพย์
Executive Creative Director The Leo Burnett Group Thailand
คุณภาธิดา อัครจินดานนท์
Creative Group Head The Leo Burnett Group Thailand
คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา
Co-Founder, Chief Creative Officer Wolf Bangkok
คุณจอน เฉลิมวงศ์
Deputy Chief Creative Officer VMLY&R Thailand
คุณณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์
Creative Director Youngster
KEY DATES
29 August 2018
B.A.D 2018: STUDENT WORKSHOP - Briefing day
M Academy, Ballroom @Big C Rajdamri Building