About

About

Card image

ACCIDENTAL CREATIVE

จากเด็กป.โท International Finance Policies จาก Syracuse University New York ที่ทางบ้านอยากให้กลับมาสมัครงาน กับธนาคารแห่งประเทศไทย จากเด็กที่อาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ต้องจบลง ณ ห้องสอบสมัครงาน เพราะแปลคำว่า “ไตรมาส” ในข้อสอบภาษาไทยไม่ได้ และจากเด็กที่ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ เนื่องจากโชคชะตาพามาชนกับประตู LINTAS ซึ่ง ณ วันนั้น คือ Agency ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รู้ตัวอีกที ก็ผ่านมา 20 กว่าปี กับบริษัท LINTAS, Lowe Worldwide, M&C SAATCHI และอีกเกือบร้อย Account ตั้งแต่ AIA, AIS, Bangkok Bank, Coke, Johnson&Johnson, L’Oreal, McDonald’s ยัน Nissan มาถึงวันนี้ ก็ประจำอยู่ที่ TBWA\THAILAND มา 9 ปีแล้ว ส่วนรางวัลก็พอมีให้ภูมิใจอยู่บ้าง ล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็น Campaign McDonald’s 24 Hours ที่ได้ไปกระโดดโลดเต้นที่ Cannes มาแล้วร่วม 3 ปี

สรุปสั้นๆ วีรดิษ วิญญรัตน์ เป็น Creative ที่โชคดี เพราะไม่เคยได้เรียนมา จึงต้องมาเรียนใหม่ และบังเอิญ สิ่งที่เรียนมาดันเป็นเศรษฐศาสตร์ เลยรู้เรื่อง Strategy และบังเอิญที่ดันเป็นคนขี้โม้ ก็เลยชอบเล่านิทาน และหวังว่าจะนั่งเล่านิทานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ

Card image

VISION

ทำไมคนถึงชอบพูดว่า

Advertising is dead?

ทำไมอาชีพ Creative ถึงไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่เหมือนเคย

มันเป็นที่ยุค เป็นที่อายุ หรือเวลาหมดแล้วจริงๆ หรือเป็นเพราะ Creative ที่ไม่ Young แล้วอย่างพวกเรา ที่คิดมากไป รอบคอบมากไป กลัวล้มจนไม่กล้าลอง จนความสนุก ถูกแยกออกจากการทำงาน กลัวไม่ประสบความสำเร็จ จนเลือกที่จะไม่ B.A.D และเมื่อหันมามองดูตัวเอง ความ B.A.D มันก็น้อยลงจริงๆ

B.A.D ปีนี้เลยอยากชวนพวกเรา ย้อนกลับไป กลับไปเอานิสัย
Creative ที่เอาแต่ใจ... เพื่องานดี กลับไปเอาความดุที่กัดไม่ปล่อย... มาปกป้องไอเดีย
กลับไปเป็น BITCHES AND DEVILS

กลับคืนมาอีกครั้ง
B.A.D 2018

HISTORY OF B.A.D

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก จัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพี่อส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานใน ด้านการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นโดยให้รางวัลผลงานดีเด่นแก่บุคคล หรือคณะบุคคลในด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา (Bangkok Art Directors’ Association) ทั้งยัง อำนวยสถานที่ เพื่อประชุมสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการทุกคน โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้

  • เพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ให้กับวงการโฆษณาของไทย
  • เป็นที่รวมตัวสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และเชิดชูยกย่องงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
  • เป็นเสมือนองค์กรกลางของชาวครีเอทีฟ ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ หรือต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะสม ยุติธรรม
  • และเป็นประโยชน์ที่สุด

คณะผู้ก่อตั้งสมาคม

ภาณุ อิงคะวัต
ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา
ต่อ สันติศิริ
Mark Kovalevsky
ปริสนา บุญสินสุข
Tony Ward
Gary Cooper
Barry Owen
John Archer

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ B.A.D (Bangkok Arts Directors’ Association) ได้ก่อตัวขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยมีเป้าหมายหลักใน การมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสุดยอดแบบมืออาชีพ และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดที่ถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความ ร่วมมือกันในหมู่คนโฆษณาสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D) จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิประกวดผลงานโฆษณา และมอบรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เชิดชูยกย่อง ผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในวงการโฆษณาที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์งานดีๆ อีกทั้งเปิดโอกาสในการรวมตัวของคนในวงการโฆษณา เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่นการจัดอบรม และสัมมนาที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการโฆษณาและสร้างสรรค์ไทย และ เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงสร้างสรรค์ต่อไป

ทำเนียบนายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก

1
1985
ภาณุ อิงคะวัต
2
1986
ต่อ สันติศิริ
3
1987
ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
4
1988
อทิติ พงษ์พานิช
5
1989
ธนวัฒน์ ปุกหุต
6
1990
ธนวัฒน์ ปุกหุต
7
1991
ดลชัย บุญยะรัตเวช
8
1992
สอดสร้อย ชมธวัช
9
1993
ปัทมาวไล รัตนภูมิ
10
1994
วณิช สุขศิริ
11
1995
พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
12
1996
พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
13
1997
สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
14
1998
เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
15
1999
พินิต ฉันทประทีป
16
2000
เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
17
2001
วิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์
18
2002
จุรีพร ไทยดำรงค์
19
2003
วิศิษฐ์ ล้ำศิริเจริญโชค
20
2004
นิกรม กูลโฆษะ
21
2005
ตรง ตันติเวชกุล
22
2006
ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
23
2007
พรรษพล ลิมปิศิริสันต์ และ
วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
24
2008
นพดล ศรีเกียรติขจร
25
2009
สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
26
2010
วีรชน วีรวรวิทย์
27
2011
วิชิต เจียมศิริกาญจน์ และ
สุวิทย์ จตุริยสัจจกุล
28
2012
วราวุฒิ แก่นนาคำ และ
กิตติพันธุ์ ปาลโมกข์
29
2013
สันติ สุวรรณวลัยกร
30
2014
สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
31
2015
สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
32
2016
สุบรรณ โค้ว
33
2017
สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม
34
2018
วีรดิษ วิญญรัตน์

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คุณตรง ตันติเวชกุล
Chief Creative Officer
Y&R Thailand
คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
Chief Creative Officer
The Leo Burnett Group Thailand
คุณเจริญจิต นาคสุวรรณ์
Chief Executive Officer
The Most Wanted Co.,Ltd.
คุณอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์
Founder / Managing Director
Adapter Digital Agency
คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
Chairman & Chief Creative Officer
BBDO BANGKOK LTD
คุณประชา เสลาวรรณ
Executive Sound Engineer
Cine Digital Sound Studio
คุณจิณณ์ เผ่าประไพ
Managing Director/Partner
CJ WORX
คุณปุณลาภ ปุณโณทก
Executive Design Director
Color Party
คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
Chief Creative Officer
Creative Juice\Bangkok
คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
Executive Creative Director & Creative Consultant
คุณสุบรรณ โค้ว
Chief Creative Officer
Dentsu One (Bangkok)
คุณก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director
Far East Fame Line DDB PLC.
คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร
Founder & CEO
Illusion, Bangkok
คุณนพคุณ สุจริตฉันท์
Chief Growth Officer
Initiative
คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ
Managing Director
J. Walter Thompson Bangkok
คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์
Freelance Creative
คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์
Founder & Chief Creative Officer
MONDAY
คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
Founder & Chief Creative Officer
MONDAY
คุณวิศิษฎ์ ล้ำศิริเจริญโชค
Group Executive Creative Director
Ogilvy & Mather, Thailand
คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
Managing Director
Remix Studio Bangkok
คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
Executive Creative Director
TBWA\Thailand
คุณพงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู
Managing Director
The Film Factory
คุณชุติวัฒน์ เชิดชู
Executive Creative Director
Visionary Group Co., Ltd.

B.A.D ACITVITIES 2018

1. B.A.D STUDENT WORKSHOP
ปีที่ 34 หนึ่งกิจกรรมหลัก ที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหา และสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และทำงานใน Agency ยกเว้น Creative Department ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนใน เอเจนซี รับคำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ เพื่อค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบ พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติของครีเอทีฟรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ

2. B.A.D YOUNG CANNES
จัดเป็นปีที่ 17 อีกหนึ่งกิจกรรมหลัก เป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับครีเอทีฟรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในวิชาชีพโฆษณา ประลองความคิด และฝีมือ ภายใต้เงื่อนไขและประสบการณ์จริง ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและผลิตงานโฆษณา ซึ่งมีเป้าหมายที่ปลุกกระแสวงการโฆษณาและการสื่อสารไทยให้ตื่นตัวทันกระแสโลก โดยทางสมาคมฯจัดให้มีการแข่งขัน คัดเลือก ผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน 2ประเภทคือ Print Competition และ Digital Competition จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Young Lions Competition” สุดยอดงานประกวดโฆษณาระดับโลก ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยเปิดโอกาสให้ทางเอเจนซี่ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ไม่เกิน 30 ปี

3. B.A.D AWARDS
การประกวดผลงานโฆษณา และผลงานสร้างสรรค์ประจำปี

4. B.A.D NIGHT
งานประกาศรางวัลผลงานโฆษณาดีเด่นสำหรับคนในวงการโฆษณา รูปแบบของ งานสังสรรค์จะเน้นความสนุกสนาน เป็นกันเอง เป็นค่ำคืนของการชื่นชม เก็บเกี่ยวความสำเร็จและ การพบปะสังสรรค์ของชาวโฆษณาทั้งผู้คิดและผู้สร้างสรรค์ผลงาน มีการมอบรางวัลให้แก่ผลงานเพื่อเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพของบุคคลในวงการโฆษณาและ ผู้ทำงานเบื้องหลัง โดยทางสมาคมฯมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนในวงการโฆษณา ในทุกๆ ส่วนนอกเหนือจากครีเอทีฟ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้