ACCIDENTAL CREATIVE

จากเด็กป.โท International Finance Policies จาก Syracuse University New York ที่ทางบ้านอยากให้กลับมาสมัครงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย

จากเด็กที่อาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ต้องจบลง ณ ห้องสอบสมัครงาน เพราะแปลคำว่า “ไตรมาส” ในข้อสอบภาษาไทยไม่ได้

และจากเด็กที่ต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ เนื่องจากโชคชะตาพามาชนกับประตู LINTAS ซึ่ง ณ วันนั้น คือ Agency ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

รู้ตัวอีกที ก็ผ่านมา 20 กว่าปี กับบริษัท LINTAS, Lowe Worldwide, M&C SAATCHI และอีกเกือบร้อย Account ตั้งแต่ AIA, AIS, Bangkok Bank, Coke, Johnson&Johnson, L’Oreal, McDonald’s ยัน Nissan

มาถึงวันนี้ ก็ประจำอยู่ที่ TBWA\THAILAND มา 9 ปีแล้ว

ส่วนรางวัลก็พอมีให้ภูมิใจอยู่บ้าง ล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็น Campaign McDonald’s 24 Hours ที่ได้ไปกระโดดโลดเต้นที่ Cannes มาแล้วร่วม 3 ปี

สรุปสั้นๆ วีรดิษ วิญญรัตน์ เป็น Creative ที่โชคดี เพราะไม่เคยได้เรียนมา จึงต้องมาเรียนใหม่ และบังเอิญ สิ่งที่เรียนมาดันเป็นเศรษฐศาสตร์ เลยรู้เรื่อง Strategy

และบังเอิญ ที่ดันเป็นคนขี้โม้ ก็เลยชอบเล่านิทาน และหวังว่าจะนั่งเล่านิทานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ

...


VISION

ทำไมคนถึงชอบพูดว่า
Advertising is dead?

ทำไมอาชีพ Creative ถึงไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่เหมือนเคย

มันเป็นที่ยุค เป็นที่อายุ หรือเวลาหมดแล้วจริงๆ
หรือเป็นเพราะ Creative ที่ไม่ Young แล้วอย่างพวกเรา
ที่คิดมากไป รอบคอบมากไป
กลัวล้มจนไม่กล้าลอง
จนความสนุกถูกแยกออกจากการทำงาน
กลัวไม่ประสบความสำเร็จ
จนเลือกที่จะไม่ B.A.D
และเมื่อหันมามองดูตัวเอง
ความ B.A.D มันก็น้อยลงจริงๆ

B.A.D ปีนี้เลยอยากชวนพวกเรา
ย้อนกลับไป กลับไปเอานิสัย
Creative ที่เอาแต่ใจ... เพื่องานดี
กลับไปเอาความดุที่กัดไม่ปล่อย... มาปกป้องไอเดีย
กลับไปเป็น
BITCHES AND DEVILS

กลับคืนมาอีกครั้ง

B.A.D 2018
ประวัติความเป็นมาของงาน
B.A.D Awards

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก จัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพี่อส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นโดยให้รางวัลผลงานดีเด่นแก่บุคคล หรือคณะบุคคลในด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา (Bangkok Art Directors’ Association) ทั้งยังอำนวยสถานที่ เพื่อประชุมสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการทุกคน โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้

  • เพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ให้กับวงการโฆษณาของไทย
  • เป็นที่รวมตัวสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และเชิดชูยกย่องงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
  • เป็นเสมือนองค์กรกลางของชาวครีเอทีฟ ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ หรือต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ที่สุด

คณะผู้ก่อตั้งสมาคม
ภาณุ อิงคะวัต
ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา
ต่อ สันติศิริ
Mark Kovalevsky
ปริสนา บุญสินสุข
Tony Ward
Gary Cooper
Barry Owen
John Archer

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ B.A.D (Bangkok Arts Directors’ Association) ได้ก่อตัวขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสุดยอดแบบมืออาชีพ และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดที่ถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกันในหมู่คนโฆษณาสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D) จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิประกวดผลงานโฆษณา และมอบรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เชิดชูยกย่องผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในวงการโฆษณาที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์งานดีๆ อีกทั้งเปิดโอกาสในการรวมตัวของคนในวงการโฆษณา เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่นการจัดอบรม และสัมมนาที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการโฆษณาและสร้างสรรค์ไทย และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงสร้างสรรค์ต่อไป

ทำเนียบนายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก
ปี 1985 - 2018
# ปี ชื่อ - นามสกุล
1 1985 ภาณุ อิงคะวัต
2 1986 ต่อ สันติศิริ
3 1987 ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนี
4 1988 อทิติ พงษ์พานิช
5 1989 ธนวัฒน์ ปุกหุต
6 1990 ธนวัฒน์ ปุกหุต
7 1991 ดลชัย บุญยะรัตเวช
8 1992 สอดสร้อย ชมธวัช
9 1993 ปัทมาวไล รัตนภูมิ
10 1994 วณิช สุขศิริ
11 1995 พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
12 1996 พงษ์ไพบูลย์ สิทธิคู
13 1997 สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
14 1998 เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
15 1999 พินิต ฉันทประทีป
16 2000 เสกสรรค์ อุ่นจิตติ
17 2001 วิไลลักษณ์ อุดมศรีอนันต์
18 2002 จุรีพร ไทยดำรงค์
19 2003 วิศิษฐ์ ล้ำศิริเจริญโชค
20 2004 นิกรม กูลโฆษะ
21 2005 ตรง ตันติเวชกุล
22 2006 ธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
23 2007 พรรษพล ลิมปิศิริสันต์ และ วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
24 2008 นพดล ศรีเกียรติขจร
25 2009 สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
26 2010 วีรชน วีรวรวิทย์
27 2011 วิชิต เจียมศิริกาญจน์ และ สุวิทย์ จตุริยสัจจกุล
28 2012 วราวุฒิ แก่นนาคำ และ กิตติพันธุ์ ปาลโมกข์
29 2013 สันติ สุวรรณวลัยกร
30 2014 สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
31 2015 สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
32 2016 สุบรรณ โค้ว
33 2017 สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม
34 2018 วีรดิษ วิญญรัตน์
ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณตรง ตันติเวชกุล
Chief Creative Officer
Y&R Thailand
รองประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
Chief Creative Officer
The Leo Burnett Group Thailand
เลขา/เหรัญญิกคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณเจริญจิต นาคสุวรรณ์
Chief Executive Officer
The Most Wanted Co.,Ltd.
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
คุณอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์
Founder / Managing Director
Adapter Digital Agency
คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
Chairman & Chief Creative Officer
BBDO BANGKOK LTD
คุณประชา เสลาวรรณ
Executive Sound Engineer
Cine Digital Sound Studio
คุณจิณณ์ เผ่าประไพ
Managing Director/Partner
CJ WORX
คุณปุณลาภ ปุณโณทก
Executive Design Director
Color Party
คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
Chief Creative Officer
Creative Juice\Bangkok
คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
Executive Creative Director & Creative Consultant
คุณสุบรรณ โค้ว
Chief Creative Officer
Dentsu One (Bangkok)
คุณก้องพันธ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director
Far East Fame Line DDB PLC.
คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร
Founder & CEO
Illusion, Bangkok
คุณนพคุณ สุจริตฉันท์
Chief Growth Officer
Initiative
คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ
Managing Director
J. Walter Thompson Bangkok
คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์
Freelance Creative
คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์
Founder & Chief Creative Officer
MONDAY
คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
Founder & Chief Creative Officer
MONDAY
คุณวิศิษฎ์ ล้ำศิริเจริญโชค
Group Executive Creative Director
Ogilvy & Mather, Thailand
คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
Managing Director
Remix Studio Bangkok
คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
Executive Creative Director
TBWA\Thailand
คุณพงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู
Managing Director
The Film Factory
คุณชุติวัฒน์ เชิดชู
Executive Creative Director
Visionary Group Co., Ltd.
B.A.D ACITVITIES 2018

1. B.A.D STUDENT WORKSHOP
จัดเป็นปีที่ 34 เป็นหนึ่งกิจกรรมหลัก ที่ทางสมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหา และสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และทำงานใน Agency ได้ยกเว้น Creative Department ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนใน เอเจนซี และโปรดักชั่นเฮาส์ต่างๆ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ ที่มีประสบการ์ณสูงมาถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติของครีเอทีฟรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ


2. B.A.D YOUNG CANNES
จัดเป็นปีที่ 17 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สำคัญ เป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับครีเอทีฟรุ่นใหม่และบุคคลที่สนใจในวิชาชีพโฆษณา จะมาประลองความคิด และฝีมือ ภายใต้เงื่อนไขและประสบการณ์จริงในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและผลิตงานโฆษณา ให้ออกมาเสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปลุกกระแสวงการโฆษณาและการสื่อสารไทยให้ตื่นตัวทันกระแสโลก ในกลุ่มคนโฆษณารุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์งานสื่อสารที่ดีสู่สังคม โดยทางสมาคมฯจัดให้มีการแข่งขัน คัดเลือกผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันสองประเภทคือ Print Competition และ Digital Competition จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “Young Lions Competition” สุดยอดงานประกวดโฆษณาระดับโลก ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งระหว่างการแข่งขัน โดยเปิดโอกาสให้ทางเอเจนซี่ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี


3. B.A.D AWARDS
การประกวดผลงานโฆษณา และผลงานสร้างสรรค์ประจำปี


4. B.A.D NIGHT
งานประกาศรางวัลผลงานโฆษณาดีเด่นสำหรับคนในวงการโฆษณา รูปแบบของ งานสังสรรค์จะเน้นที่ความสนุกสนาน เป็นกันเอง ให้เป็นค่ำคืนของการชื่นชม การเก็บเกี่ยวความสำเร็จและการพบปะสังสรรค์ของชาวโฆษณาทั้งผู้คิดและผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาทิ Creative, Designer และ Production House ที่ทำงานกันอย่างหนักมาตลอดทั้งปี มีการมอบรางวัลให้แก่ผลงานเพื่อเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจในวิชาชีพของบุคคลในวงการโฆษณาและผู้ทำงานเบื้องหลัง โดยทางสมาคมฯมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนในวงการโฆษณา ในทุกๆ ส่วนนอกเหนือจากครีเอทีฟ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้