B.A.D Awards

B.A.D AWARDS JURIES

juries-1
juries-2

juries-3

คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม
MD + Creative + Partner
CJWORX

juries-4

คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
Executive Creative Director
Dentsu (Thailand)

juries-5

คุณจุรีพร ไทยดำรงค์
Chief Creative Officer
GREYnJ United

juries-6

คุณสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์
Chief Creative Officer
J. Walter Thompson Bangkok
juries-7
juries-8
juries-9

juries-10

คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
Founder & Chief Creative Officer
MONDAY
juries-11

juries-12

คุณโรจนะ ฉั่วสกุล
Founder & Chief Creative Officer
Storyteller Bangkok Co., Ltd.

juries-13

คุณวีรดิษ วิญญรัตน์
Executive Creative Director
TBWA\Thailand
juries-14

juries-15

คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
Chief Creative Officer
The Leo Burnett Group Thailand

juries-16

คุณตรง ตันติเวชกุล
Chief Creative Officer
Y&R Thailand
juries-17

juries-18

คุณสันติ สุวรรณวลัยกร
Founder & Executive Creative Director
Youngsanti
juries-19

juries-20

คุณป๋อม ไชยพร
Founder & Creative
บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร